+359 888 929 474          office@elmongroup.com           Варна, бул. "ТРЕТИ МАРТ" №9 ет.4

 
bgenderu

 

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № I - TV 022282

  Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛМОН ГРУП ООД

Седалище и адрес на управление: 9000 Варна, бул."Трети Март" №9, ет.4

Представляващ: Стефан Митков Генков ЕИК: 203764934

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1318/05.12.2019 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • ПЪРВА ГРУПА • - строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ • (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ № III - TV 007506

  Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛМОН ГРУП ООД

Седалище и адрес на управление: 9000 Варна, бул."Трети Март" №9, ет.4

Представляващ: Стефан Митков Генков ЕИК: 203764934

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1318/05.12.2019 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • ТРЕТА ГРУПА • - строежи от енергийната инфраструктура;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

 

  

Удостоверение № V - TV 015396

  Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: ЕЛМОН ГРУП ООД                                   

Седалище и адрес на управление: 9000 Варна, бул."Трети Март" №9, ет.4

Представляващ: Стефан Митков Генков ЕИК: 203764934

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 1318/05.12.2019 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя на основание чл. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • ПЕТА ГРУПА • - отделни видове СМР съгласно КИД- 2008, сектор “Строителство” с класове:

42.22; 43.11; 43.12; 43.21; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99.

 

 

СЕРТИФИКАТИ

 

ЕЛМОН ГРУП ООД

 +359 888 929 474

 office@elmongroup.com

 гр. Варна, бул. "ТРЕТИ МАРТ" №9 ет.4

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com